Lys Villas Đà lạt
Loại khác Standard Level 1
A: Thửa 1380 , Mai Anh Đào , Đà Lạt
E: [pleaseinput]
T: 090 955 12 18
M: 090 955 12 18
C: Lys Villas Đà lạt
W: [pleaseinput]
F: [pleaseinput]
Lượt xem: 3.622
Điểm: 0,00

Dữ liệu đang được chúng tôi cập nhật.

Thuận lợi
Tổng quát
Tiện nghi
Dịch vụ
Vị trí
Thông tin KS
Thông tin thêm
Thực phẩm
Thông tin phòng
Chính sách
Giờ nhận phòng 10:18
Giờ trả phòng 10:18
Hủy đặt phòng 72
Chính sách với trẻ em Dữ liệu đang được chúng tôi cập nhật.
Chấp nhận thanh toán bằng thẻ
Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi