Chi tiết tin

Ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Ngày : 13/11/2012
Mô tả : Ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
Ngày 9/11/2012, tại Sở VH-TT-DL, đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giữa hai sở ngành Công an và Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

20121113-dam-bao-trat-tu.jpg
20121113-dam-bao-trat-tu.jpg


Đ/c Vũ Văn Quang – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL và Đại tá Bùi Văn Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thay mặt 2 ngành ký kết quy chế phối hợp
Nhằm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của 2 ngành Công an và VH-TT-DL, Quy chế phối hợp gồm 3 chương 10 điều, trong đó quy định trách nhiệm cụ thể của từng ngành (CA, VH-TT-DL), từng cấp, từng cá nhân, các nguyên tắc phối hợp, quy định phối hợp, phối hợp tổ chức. 3 nguyên tắc phối hợp khẳng định: đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh VHTTDL là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó ngành Công an và Văn hóa - thể thao - du lịch làm nòng cốt, công tác phối hợp giữa 2 ngành phải thống nhất từ tỉnh xuống cơ sở. Ngành Công an có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật đến hoạt động VHTTDL; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh VHTTDL thực hiện đúng quy định của pháp luật về an ninh trật tự; cung cấp số liệu khách du lịch lưu trú tại địa phương để ngành VH-TT-DL tổng hợp báo cáo theo quy định. Ngành VH-TT-DL có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, kiểm tra hoạt động VHTTDL trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh VHTTDL tại địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh VHTTDL thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến an ninh trật tự.

Nguồn Báo Lâm Đồng
Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi