Nhật Vy Hotel
2 sao Standard Level 1
A: 12, Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt
E: [pleaseinput]
T: 02633 571 357
M: 0911 081 515 - 0911 532 7
C: Nhật Vy Hotel
W: www.nhatvyhotel.com/
F: [pleaseinput]
Lượt xem: 3.800
Điểm: 0,00

Dữ liệu đang được chúng tôi cập nhật.

Thuận lợi
Tổng quát
Tiện nghi
Dịch vụ
Vị trí
Thông tin KS
Thông tin thêm
Thực phẩm
Thông tin phòng
Chính sách
Giờ nhận phòng 14:52
Giờ trả phòng 14:52
Hủy đặt phòng 72
Chính sách với trẻ em Dữ liệu đang được chúng tôi cập nhật.
Chấp nhận thanh toán bằng thẻ
Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi