Xem theo gallery
Bản đồ

Terracotta Hotel & Resort, địa chỉ phân khu chức năng 7.9, KDL hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng 670000, Việt Nam.

Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi